Чланице Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Новог Сада:


ПРЕУЗМИТЕ

ANALIZA PROGRAMA POSLOVANJA 2016.

Predlog Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Novog Sada za 2015. godinu preuzmite u .pdf

Повраћај средстава односно обустава поступка утврђивања тзв. солидарног пореза

Обавештавамо физичка лица којима је вршено умањење нето прихода, сходно одредбама Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору по основу примања која су исплаћена у једном обрачунском периоду, а односе се на примања за више обрачунских периода, да могу поднети захтев надлежној организационој јединици Пореске управе, у циљу вршења повраћаја плаћене разлике за уплату нето прихода, односно обуставе поступка утврђивања тзв. солидарног пореза, на основу Закључка Владе Републике Србије.
Захтев за повраћај средстава односно обуставу поступка утврђивања тзв. солидарног пореза подноси се надлежној организационој јединици према месту пребивалишта односно боравишта физичког лица. Захтев могу поднети физичка лица којима је вршено умањење нето прихода, сходно одредбама Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору по основу примања која су исплаћена у једном обрачунском периоду, а односе се на примања за више обрачунских периода.
Уз захтев је потребно приложити на увид веродостојну документацију - обрачун примања за сваки обрачунски период – исплатни лист или одговарајући уговор за обрачун примања који се односе на више обрачунских периода, односно други акт исплатиоца прихода којим се доказује исплата прихода обрачунатих за већи број месеци а извршених у једном месецу.
* Преузето са сајта Пореске управе

 

ARHIVA 2023. god.

ARHIVA 2022. god.

ARHIVA 2021. god.

ARHIVA 2020. god.

ARHIVA 2019. god.

ARHIVA 2018. god.

ARHIVA 2017. god.

2016. god.

ARHIVA 2015. god.

ARHIVA 2014. god.

ARHIVA 2013. god.

ARHIVA 2012. god.

ARHIVA 2011. god.

ARHIVA 2010. god.

ARHIVA 2009. god.

 

- Посебан Колективни Уговор за јавна комунална и друга јавна предузећа Града Новог Сада 15. 3. 2022.
ПРЕУЗМИТЕ- Маркица за Фонд солид-
арности за JUN:

Нето просек зарада

БРОЈ ЧЛ.
Износ
ЈЕДНА
1
116.695,00
ЈЕДНА И ПО
2
175.042,50
ДВЕ
3 и више
233.390,00


- КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗАРАДА, 28. 2. 2024. преузмите: ОВДЕ


- Минимална цена рада за 2022.

Просечна зарада за mart.:

- Србија: 96.913,00 дин.

- АП Војводина: 92.050,00 дин.

- Нови Сад:  116.695,00 дин.

Postupak formiranja sindikata u preduzeću
Uputstvo za otvaranje računa
Upis sindikata u registar
Zahev za utvrdjivanje reprezent.
Odluka o
obrazovanju komisije za utvrdjivanje reprezent..pdf
Resenje o
utvrdjivanju reprezant..pdf
ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР и анекси од 2019. god.
PDF

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР од 2008. god.
SITE PDF

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР до 2008. god.
SITE PDF

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 2008. god.
predlog Gradskog veća
SITE PDF

ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
SITE PDF


Site:

Савез самосталних синдиката града Новог Сада и општина

 


www.skns.org Copyright © 2023
Urednik sajta: Predrag Šalipur