Чланице Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Новог Сада:

 

2009. godina

РАДНИЦИ ЈАВНИХ И ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА
НОВОГ САДА!

НЕ ДОЗВОЛИМО:

– ДА НАМ ГРАД УМАЊИ ЗАРАДЕ У 2010. ГОДИНИ;

– ДА НАМ УКИНУ ОДOБРЕНО ПОВЕЋАЊЕ ЗАРАДА ЗА 2009. ГОДИНУ;

– ДА МАЊАК У БУЏЕТУ ГРАДА ПОПУЊАВАЈУ ИЗ НАШИХ ЗАРАДА;

– ДА СЕ ВРШИ ДАЉЕ НЕРАЦИОНАЛНО ЗАПОШЉАВАЊЕ;

– ДА СЕ ИЗ НАШИХ ЗАРАДА ФИНАНСИРА ОТПУШТАЊЕ НАШИХ КОЛЕГА

– ДА НАМ ГРАД УКИНЕ ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР КОЈИМ СЕ ГАРАНТУЈЕ НАШ СОЦИЈАЛНИ И МАТЕРИЈАЛНИ ПОЛОЖАЈ;

– ДА ЈАВНА И ЈАВНО-КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА И ДАЉЕ БУДУ СОЦИЈАЛНЕ УСТАНОВЕ;

– ДА СЕ МИМО СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА РЕШАВАЈУ ПРОБЛЕМИ У ГРАДУ;

– ДА СЕ СПРОВОДИ ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО И НА „МАЛА ВРАТА“ ВРШИ ПРИВАТИЗАЦИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА.

СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НОВОГ САДА

MIŠLJENJE MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

KOMUNALCIMA SLEDUJU JUBILARNE NAGRADE

Po mišljenju Ministarstva rada i socijalne politike na osnovu Zakona o radu i Zakona o privremenom smanjenju plata, odnosno zarada, neto naknada i drugih primanja u državnoj administraciji i javnom sektoru, mugu se isplaćivati jubilarne nagrade i solidarna pomoć zaposlenima u javnokomunalnim preduzećima, ako su za to obezbeđena sredstva.
Jubilarne nagrade se neće isplaćivati zaposlenima za koje se plate obezbeđuju iz budžeta za 2009. godinu. Kada su u pitanju javna preduzeća koja nisu direktni korisnici budžeta, već se sredstva za isplatu jubilarnih nagrada i solidarne pomoći utvrđuju Programom poslovanja javnog preduzeća, a koji je usvojio osnivač, jubilarne nagrade i socijalna pomoć se može isplatiti zaposlenima.
Da pojasnimo, članom 105. Zakona o radu propisano je da se zarada sastoji od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca i drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.
Zaradom se ne smatraju otpremnina pri odlasku u penziju, naknade troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice zaposlenog, naknada štete zbog povrede na radu ili profesionalnog obolenja, pokloni za decu zaposlenog do 15 godina života za Božić i Novu godinu, premija za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje, kolektivno osiguranje od posledica nezgoda, jubilarna nagrada i solidarna pomoć.
Na osnovu zakona jubilarna nagrada ne predstavlja zaradu već se svrstava u druga primanja koja poslodavac može utvrditi opštim aktom ili ugovorom o radu, naglašavaju u ministarstvu. Ovo pravo zaposlenima u JP i JKP Novog Sada obezbeđuju kolektivni ugovori kod poslodavca kao i posebni kolektivni ugovor na nivou grada.

SPUSTITE SE NA ZEMLJU

Promenila se politička i društvena scena Srbije ovog proleća i leta. Došlo vreme štrajkova. Štrajkuje ojađen narod po zemlji Srbiji, a šta su čekali do sada ? Zar su stvrano verovali i trpeli sve ove godine da će im takozvani socijal-demokrati pomoći da rade i zarađuju, da bolje žive?
Zbog nepoštovanja Zakona o javnim preduzećima, zbog raznih uredbi, zbog nepoštovanja Programa poslovanja JP i JKP i zbog donošenja raznih usmenih "diskrecionih" odluka i predloga lokalnih samodržaca, počeli su da pate i zaposleni u komunalno-stambenoj delatnosti.
Mimo važećih zakona višestruko se kažnjavaju radnici u javnokomunalnim preduzećima i suprotno stanju u Zapadnim zemljama gde su ti radnici jako dobro plaćeni, vlast i političari nastoje da našim komunalcima umanje zarade i ostala primanja. A sve pod izgovorom svetske ekonomske krize.
Niti je rezon, niti razlog za nanošenje zla komunalcima. Država je već novim Zakonom o umanjenju plata, zarada i ostalih primanja ojadila kako zaposlene koji su na budžetu države ili lokalne samouprave, ali i komunalce. Zato ne vidim razlog da lokalni samodršci u Novom Sadu nastoje da otkazivanjem dela posebnog kolektivnog ugovora još jednom ( dvostruko ) ojade radnike koji rade u komunalnoj delatnosti.
Trenutno u Novom Sadu uglavnom u svim JP i JKP ( npr.VIK, Stan, Lisje, Zelenilo, TV Apolo...) stanje je kritično jer nedostaje novac za redovnu isplatu zarada i ostalih davanja.Smatram da su javnokomunalna preduzeća prepuštena od strane osnivača, sama sebi, pa kako se ko snađe.
Gradski čelnici praktično su digli ruke od javnih preduzeća koja su vitalna za funkcionisanje grada. Posledice mogu biti ogromne, a trpeće građani ( mađarski, rumunski, engleski sindrom loše privatizacije). Ono što jedna vlast u mandatu može da uništi generacije građana posle toga ne mogu da poprave.
U svakom slučaju, rekao bih, ne treba lažno koketirati sa građanima, samo i samo radi pobede na izborima. Treba negovati viziju razvoja svih javnih, a posebno javnokomunalnih delatnosti u gradu.Treba prestati sa lažnim dodvoravanjem delu građana o neprimerenim i "velikim" zaradama u JP i JKP u gradu. To su najbezobraznije izjave trenutnih čalnika u gradu i njihovih poslušnika na mestima direktora u javnim preduzećima u gradu.
Bilo bi lepo da čelnici u gradu zalegnu na posao i obezbede dovoljno sredstava u budžetu grada za finansiranje određenih funkcija i razvojnih planova. To bi u svakom slučaju bilo bolje nego da iz budžeta grada troše pare i da se švrćkaju po belom svetu, a po povratku ne donose nikakvu korist građanima Novog Sada.
Ti isti, malo sposobni čalnici grada i njihovi poslušnici u JP i JKP, umeju da potroše, da otmu od radnika, da obnavljaju vozni park, ugrađuju razne đakuzije, novi nameštaj i troše po kafanama odavde do Turske i Egipta, ali ne žele da ulažu u radnike, komunalce i one u drugim privrednim granama. Važno je samo obezbediti materijalnu korist i glasove na izborima.
Sa takvom filozofijom i ponašanjem nećemo daleko dogurati u Evropi, jer ljudi su tamo te bolesti prevazišli još pre nekoloko decenija.
I na kraju, postaje opšte poznato i bez posledica, da poslodavci nastoje da isteraju i otpuste što više radnika iz JP i JKP u gradu, kako bi na njihova radna mesta doveli neke druge ljude.Dokle će radnici da trpe ovaj teror? Možda grešim jer još većini je dobro, ne želim da prognoziram, ali ovi brzo rade i veliki broj radnika naći će se u situaciji da ostane bez posla, posle više decenija rada u državnom preduzeću.
Plašim se da nesrećna sudbina stotine hiljada obespravljenih radnika u državi ne zadesi i komunalce. Postavio bih pitanje, ko će to od nas biti?

BEZ DIJALOGA U NOVOM SADU

OPSTRUKCIJA PREGOVORA OD STRANE OSNIVAČA

Svima je jasno da u Novom Sadu ne postoji drugi reprezentativni sindikat u komunalnoj delatnosti osim vlasti, pa prema tome gradska vlast ima obavezu da pregovara sa Sindikatom zaposlenih u komunalno – stambenoj delatnosti Novog Sada jer je njegov pregovarački tim jedini legalni predstavnik preko 6000 zaposlenih

Na pitanje zašto su od strane gradske vlasti u Novom Sadu zaustavljeni pregovori o otkazivannju finansijskog dela posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u komunalno – stambenoj delatnosti odgovor treba tražiti u sledećim činjenicama.
Pošto je gradska vlast u aprilu otkazala deo posebnog kolektivnog ugovora, koji se odnosi na zarade i ostala socijalna davanja, a pod plaštom svetske ekonomske krize, prvi razgvori dva formirana pregovaračka tima ( grad – sindikat komunalaca) održan je 4. maja i posle toga više ni jedan.
Gradski odbor sindikata komunalaca, koji je formirao svoj pregovarački tim, zakazao je u prostorijama sindikata sledeći sastanak za 28. maj ,ali su predstavnici pregovaračkog tima, dan ranije otkazali prisustvo. Da je došlo do opstrukcije u pregovaranju, bilo je jasno još 14. maja kada je iz Gradske kuće Novog Sada otišao predlog direktorima i predstavnicima sindikata, da sagledaju situaciju i predlože izmene pojedinačnih, odnosno kolektivnih ugovora kod poslodavca u cilju umanjenja radničkih prava kada su u pitanju isplate zarada i ostalih socijalnih primanja ( regres, topli obrok, jubilarne nagrade ...) iako o ovome nije bilo govora na sastanku od 4.maja.
Rukovodstvo sindikata komunalaca odmah je obavestilo direktore i predsednike sindikalnih organizacija da ovakav predlog nije u skladu sa dogovorom na prvom sastanku pregovaračkih timova. Ovakav stav gradonačelnika nije u skladu sa važećim odredbama kolektivnih ugovora, koje ni novodoneseni Zakon o umanjenju zarada i ostalih primanja u javnom sektoru nije osporio, kada su u pitanju javnokomunalna preduzeća.
Izbegavajući nastavak pregovora, gradonačelnik Novog Sada je u međuvremenu iz njemu znanih razloga, posumnjao u reprezentativnost gradskog sindikata komunalaca i legitimitet predsednika Gradskog odbora i pregovaračkog tima. Ova sumnja izneta je zvanično po prvi put na Socijalno - ekonomskom savetu grada.
Sindikat zaposlenih u komunalno - stambenoj delatnosti kao i Savez samostalnih sindikata Novog Sada i opština, dostavili su gradonačelniku uverenja o reprezentativnosti i licu ovlaštenom za zastupanje ovog sindikata kao i rešenja Ministarstva rada i socijalne politike. Na naknadni zahtev predstavnika gradske vlasti pomenuto ministarstvo potvrdilo je da je Zoran Radosavljević legalni predsednik i zastupnik sindikata komunalaca.
U sindikatu komunalaca tvrde da je neopravdano bila izražena sumnja u reprezentativnost sindikata i legitimitet predsednika kao i pregovaračkog tima te da je ova sumnnja poslužila gradonačelniku da vrši opstrukciju u daljim pregovorima, čime su se stekli uslovi za angažovanje Agencije za mirno rešavanje sporova.
Zaposleni u JP i JKP u Novom Sadu treba da znaju da su i dalje na snazi odredbe posebnog i pojedinačnih kolektivnih ugovora iako u pojednim sredinama direktori, "na mala vrata", pokušavaju da primene preporuke gradonačelnika u smislu umanjenja radničkih prava, što nije u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorima.
Zašto to čine ili pokušavaju da čine zaposlenima u komunalnoj delatnosti grada nije poznato, a diče se da pripadaju evropskoj centrali socijal-demokrata i da žele lepši, bezbedniji i humaniji grad Novi Sad.

 

U SPORU SMO

Članovi Gradskog odbora Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Novog Sada, koji su formirali pregovarački tim u vezi otkazivanja dela posebnog kolektivnog ugovora, smatraju da je ovaj sindikat već u sporu sa predstavnicima gradske vlasti te će se u skladu sa Zakonom o mirnom rešavanju sporova angažovati Agencija za mirno rešavanje sporova, a pre aktiviranja drugih metoda sindikalne borbe.

POSLE NAJAVE GRADSKE VLASTI

BRANICEMO KOLEKTIVNI UGOVOR

Jedna od ugovornih strana moze da zatrazi raskid kolektivnog ugovora, ali se u tom slucaju moraju poštovati zakonska rešenja u daljem toku pregovora. – Pretnja štrajkom nije ucena vec poziv na socijalni dijalog

Osnivac javnokomunalnih preduzeca u Novom Sadu, odnosno predstavnici gradske vlasti, pocetkom aprila obavestili su Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Novog Sada da kolektivni ugovori komunalaca nisu " dobri " za javna preduzeca, da ih odvode u negativno poslovanje i da ce isti biti otkazani.
Odmah je usledio i jednostrani otkaz posebnog kolektivnog ugovora na nivou grada i dat je predlog šta to treba menjati u kolektivnom ugovoru - uglavnom se radi o brisanju ili umanjenju prava iz domena finansija: zarade, jubilarne nagrade, topli obrok regres, fond za prevenciju itd. Normalno, sindikat nije na ovo pristao i zahtevao je sastanak i pocetak pregovora i predlozio je svoje mišljenje kako da se dode do razumnog rešenja.
U gradskom sindikatu zaposlenih u komunalno – stambenoj delatnosti ukazuju da kolektivni ugovori i zarade zaposlenih ne mogu biti uzrok lošem poslovanju javnih preduzeca, vec da je to posledica dugogodišnjeg lošeg odnosa osnivaca prema preduzecima i nesposobnost menadzementa da obezbede dovoljne prihode.
Javna i javna komunalna preduzeca isplacuju zarade i ostale nadoknade zaposlenima prema kolektivnim ugovorima kod poslodavca i na osnovu gradskog granskog-posebnog kolektivnog ugovora, koji je zakljucen 2003. godine i inoviran – usaglašen sa Zakonom o radu u martu 2008. godine. Za zaposlene je vazno da znaju da ce im i u slucaju otkazivanja pojedinacnih kolektivnih ugovora u preduzecima zarada biti isplacivana po posebnom kolektivnom ugovoru, s tim što treba imati u vidu da nivo zarada ogranicava Uredba o kontroli zarada koju je donela Republike.
Prema tome, pretnja sindikata da ce svim sredstvima braniti dostignuta prava zaposlenih i kolektivne ugovore, pa i pretnja štrajkom nije ucena vec poziv na socijalni dijalog. Štrajk upozorenja koji su zaposleni organizovali u svojim preduzecima 29. aprila ukazuje da ce radnici svoja dostignuta prava braniti i da nece tek tako lako dozvoliti da im se "skrešu" kolektivni ugovori.
U tom smislu sindikat predlaze da gradska vlast povuce zakljucak o otkazivanju posebnog kolektivnog ugovora i da clanovi gradskog Veca preispitaju svoj stav i da u skladu sa odlukama o formiranju pregovarackih timova otpocnu dijalog sa sindikatima javnokomunalne privrede Novog Sada.

Синдикални информатор: ЈУН. 2009.

- Зоран Радосављевић,
реч главног уредника:

DALJE PRSTE OD KOMUNALACA

E to nama još jedne muke, a na njih smo navikli proteklih godina. Znali smo mi komunalci da ce nova gradska vlast pod izgovorom svetske ekonomske kriza da napadne zaposlene u javnokomunalnim preduzecima. Pa cinile su to i prethodne vlasti, zarad nekih svojih interesa i politickih poena.

Nije to što oni ne mogu da nas pobede, jer argumenti su na našoj strani, vec što nastoje da posvadaju radnike, unose strah medu zaposlene i pokušavaju da stvore raskol u sindikatima. To ipak nije primereno jednoj politickoj opciji na vlasti koje se hvali da je clan medunarodne socijalisticke internacionale i da nosi sa sobom sve predzanke demokratskog ponašanja.

Pod izgovorom svetske krize u našoj drzavi,a evo od skora i u Novom Sadu, najdemokratskijem gradu u Srbiji, svakodnevno krše osnovna ljudska prava-pravo na rad i zaradu, na dostojanstvo zaposlenih-jer verovali smo da je to civilizacijska odrednica, koju demokratska vlast u Srbiji nece dovesti u pitanje.

Sumorna društvena stvarnost velikog broja nezaposlenih, beznada i ocajnika, nije zaobišla ni Novi Sad. Sve price politicara padaju u vodi pred neumitnom statistikom ogromnog broja nezaposlenih, ponizenih i socijalno deklasifikovanih ljudi, razlicitog obrazovanja i starosne dobi, prema kojima se aktuelna vlast odnosi sa prezirom i cinizmom.
Gradska vlast je jednostranim otkazom ( što nije demokratski) finansijskih odredbi Posebnog kolektivnog ugovora, brutalno prekršila stecena prava zaposlenih u komunalno stambenoj delatnosti Novog Sada.Pred ovom cinjenicom zaposleni u JP i JKP grada ne smeju da zatvore oci.

Štrajk upozorenja koji smo organizovali 29. aprila ukazuje da su zaposleni i sindikati spremni da svoja prava brane i štrajkom.Svoja prava branicemo i pred sudom. Zašto? Pa zato što zaposleni u JP i JKP Novog Sada svoje zarade i ostala primanja ostvaruju , ne iz budzeta grada, vec od ostvarenih prihoda, znaci svojim radom. To što grad kao osnivac ima još neka preduzeca i institucije koja se finansiraju iskljucivo iz budzeta grada nije pitanja za komunalce.

Štrajk upozorenja bio je prilika da gradanima Novog Sada ukazemo na znacaj ocuvanja njihovih javnih i komunalnih sistema i da se sva pitanja iz naše delatnosti rešavaju na zakonit i sistemski nacin. Novi Sad je veliki grad, bice još veci. Svaka vlast pokušava da od njega napravi evropski grad i pohvali se okruzenju kako se to kod nas u gradu radi najbolje. Bez kvalitetnih komunalnih usluga to se ne moze uciniti. Bez dobro placenog komunalca to se ne moze uciniti.

A o viškovima zaposlenih treba drugacije razmišljati. Licno mislim dok svaka vlast upošljava svoje kadrove i u onako prenatrpana javna preduzeca, nema viškova zaposlenih. Eto cinjenice sadašnjoj vlasti u gradu da razmisli i sagleda šta su ucinili za godinu dana vladanja i zašto su zaposlenima u javnim preduzecima umanjili zarade novim upošljavanjem.

Sindikat trazi od gradskog Veca da povuce zakljucak o otkazivanju delova posebnog kolektivnog ugovora, i da se za vreme krize, njegova primena reguliše socijalnim dijalogom, a posebno posle donošenje zakona na nivou drzave o smanjivanju zarada i drugih davanja. Kroz socijalni dijalog moguce je zakljucivanje posebnog sporazuma izmedu sindikata i gradske vlasti jer zarade u javnim komunalnim preduzecima nisu visoke, izuzimajuci delove administracije, razne savetnike i rukovodioce.


SEMAFOR

RASKOL U ROS-u

O

no što se vec mesecima povlaci po Sindikatu zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije, a narocito u republickom Odboru, Statutarnom i Nadzornom odboru ovog sindikata ovog proleca kulminira, a to je raskol u rukovodstvu. Opijeni odlazecom vlašcu donose odluke na kojima se mnogi i prekrste.

Ne klimaju svi glavom kako glavni nareduje i ne potpisuju svi kako im se poturi, a svest o poštovanju Statuta jaca. Jaca, uz malo kašnjenje i sa više ili manje kajanja – kako se kaze, pravda je dostizna. O istini necemo jer svi je znaju, samo zbog raznoraznih interesa skalnjaju oci od nje. Uz moranje cak i poverenike bez portfelja izmišljaju.

Ovih dana Sindikati zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Vojvodine i Novog Sada dobijaju punu podršku za svoje stavove i poteze, kako iz drzave tako i iz zemalja u okruzenju. Svi kazu da Statut treba poštovati i ne treba u sindikate uvoditi diktaturu i nestatutarne odluke. U takvim slucajevima gube samo radnici.

Po nacinu na koji razmišlja deo sindikalaca u rukovodstvu republickog Odbora komunalaca Srbije, vidi se da postaju nesigurni u do sada donete odluke i da je raskol u rukovodstvu ovog sindikata sve vidljiviji. Kazu u Samostalnom sindikatu Novog Sada i opština, Vojvodine i Sindikatu komunalaca Vojvodine i Novog Sada: ne trebaju nam aplauzi na otvorenoj sceni u regionu i našoj drzavi, potrebno je da svi poštujemo odluke 2.Kongresa sindikata komunalaca Srbije i odredbe Statuta.

Samo tako vraticemo se u statutarne norme, u pravo i pripremiti za novi Kongres. Ono što Statut odreduje ne treba mala grupa u republickom i statutarnom Odboru da guši i vara clanstvo po gradovima i opštinama. Istina jeste nekada daleko ali je uvek dostupna kazu oni koji su u pravu. Verujte carobnjaka iz Oza nema i nece ga nikada biti ukoliko se ne poštuju Statut i sva ostala normativna akta.


 

MI SMO REPREZENTATIVNI I LEGALNI SINDIKAT KOMUNALACA

O

radski odbor Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Novog Sada je samostalni, demokratski i legalni organ ovog sindikata. Naš sindikat cine udruzeni sindikati javnokomunalnih preduzeca u Novom Sadu, koji su reprezentativni, predstavljaju i zastupaju interese, kako svog clanstva tako i zaposlenih u preduzecima.

Po Statutu sindikata nikakav republicki organ sindikata komunalaca ne moze da nas iskljucuje iz viših oblika organizovanja niti da nas raspušta. Naša je volja da se sa nekima udruzujemo ili da više sa njima ne saradujemo.Iako smo se iskljucili iz rada i delovanja Republickog odbora Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije, zbog nestatutarnih odluka tog organa, clanica smo Saveza samostalnih sindikata Srbije i izvršavamo svoje statutarne obaveze.

Trazimo da se poštuju odluke 1. i 2. Kongresa i Statut Sindikata zaposlenih u komunalno- stambenoj delatnosti Srbije i Saveza samostalnih sindikata Srbije.A o reprezentativnosti sada necemo, jer smo je dokazivali više puta što dokazuju i dva zakljucena posebna kolektivna ugovora na nivou grada Novog Sada.

SLEDE ŠTRAJKOVI I TUZBE

SINDIKAT KOMUNALACA UPOZORAVA GRADSKU VLAST U NOVOM SADU

O

tkazivanje delova posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u JP i JKP u Novom Sadu od strane gradske vlasti više ne vazi, pošto je drzava donela Zakon o smanjenju plata , zarada i ostalih primanja za zaposlene u javnom sektoru. Donošenjem ovog zakona prestali su razlozi da gradska vlast Novog Sada insistira naotkazivanju delova posebnog kolektivnog ugovora umanji i zamrzne zarade i ostala primanja zaposlenih u javnokomunalnim preduzecima.

Istovremeno , sa donošenjem novog restriktivnog zakona na nivou Republike, u Beogradu je gradonacelnik potpisao novi kolektivni ugovor sa komunalcima, dok novosadskoj gradskoj vlasti smeta kolektivni ugovor.

Gradski odbor Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Novog Sada, pozvao je radnike iz komunalnih preduzeca na štrajk i druge oblike sindikalne borbe. Sindikat je pozvao radnike da tuze svoje firme zbog neisplacenih zarada i ostalih primanja, pošto poslodavci ne poštuju vazeci kolektivni ugovor i Programe poslovanja preduzeca, koje je usvojila Skupština grada, u kojima je ugradeno povecanje zarada u 2009. godini za osam odsto.

U gradskom sindikatu komunalaca ubedeni su da ce svaki radnik, koji odluci da tuzi firmu zbog zakinute zarade dobiti sudski spor. Na strani radnika je zakon, a na strani celnika grada samo sila i vlast. Na ovako oštar stav sindikat komunalaca se odlucio pošto pregovaracki tim grada nije došao na zakazani sastanak i nastavak socijalnog dijaloga.
Gradonacelnik i predstavnici gradske vlasti verovatno planiraju da odugovlace pregovore sa sindikatom i uspostave socijalni dijalog i da istekne zakonski rok od šest meseci, pa da tada "urnišu" radnike u JP i JKP u Novom Sadu-najpre sa znatnim smanjenjem zarada i ostalih prava,a zatim i masovnim otpuštanjem. Oko 3.000 radnika u proizvodnji tada bi radilo za minimalnu zaradu, a vec danas u nekim gradskim javnim preduzecima zarade su skresane od 10 do 30 odsto.Teško leto i jesen su pred komunalcima.

NEŠTO O NAMERAMA VLASTI

NE DAJTE SVOJE KOEFICIJENTE

N

amera gradske vlasti uz otkazivanje posebnog kolektivnog ugovora komunalaca na nivou Novog Sada, da smanji koeficijente radnicima koji pripadaju grupama poslova od 1 do 4, a radi se o radnicima koji obavljaju teške fizicke poslove nije korektna kazu u Sindikatu zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti grada.

Nije korektno jer se radi o radnicima, koji rade na poslovima cišcenja i pranja javnih površina, iznošenja i deponovanja otpada, distribuciji vode i toplotne energije, poslovima kontrole i naplate, rukovaoca gradevinskim mašinama, instalatera, rukovaoca parnih kotlova, poslovima na odrzavanju higijene i komunalnih objekata, vozaca u javnom prevozu i drugim slicnim poslovima, do koeficijenta 2,2.

U proseku, tim radnicima, kojih ima oko dve i po hiljade koeficijent bi bio smanjen za 0,2 odsto.

Najugrozenija grupa zaposlenih trebala bi da bude kaznjena po još dva osnova – delovanjem zakona o zamrzavanju i smanjenju zarada do kraja godine i smanjivanjem osnovice za definisanje cene rada sa bruto na neto, a prosek cene rada nece se izracunavati kao 65 odsto od prosecne cene rada u gradu, vec na nivou Republike, što je manje.

Ukoliko zaposleni dozvole da im se zaista i otkaze poseban kolektivni ugovor na nivou grada gradska vlast ce im znacajno skresati plate i ostala primanja i uvesti ih u višegodišnje bankarsko ropstvo.

 

AKTUELNO

DA LI CE TUZBE POTOPITI GRADSKU VLAST?

P

osle donošenja Zakona o privremenom smanjenju plata, odnosno zarada, neto naknada i drugih primanja u drzavnoj administraciji i javnom sektoru ( Sl. Glasnik RS,br. 31/ 2009) bespotrebni su napori gradske vlasti da izmenama posebnog kolektivnog ugovora za komunalce u Novom Sadu pokušaju da na još jedan nacin skrešu zarade i ostale naknade zaposlenima u komunalnoj delatnosti.

U sudskoj praksi ukazuju u sindikatu, poznato je da niko ne moze dva puta biti kaznjen za isti prekršaj. Izgleda da u ekonomiji to pravilo ne vazi, pa radnike sa svih nivoa "tuku" raznim uredbama i zakonima nebili im uzeli i ono malo što imaju. Kao po onoj staroj:uzmi od onog ko najmanje ima.

Više od 2.500 zaposlenih u komunalnoj delatnosti Novog Sada delovanjem zakona i namerama gradske vlasti treba da dozive još jedan drasticni udar na svoje zarade i ostala primanja. Ovaj udar osetice, i vec osecaju, svi zaposleni u JP i JKP u gradu preko manje cene rada, a još ako im se smanje koeficijenti mnogi ce preko noci osiromašiti.

Posle donošenja zakona o smanjivanju zarada i ostalih primanja, gradska vlast bi trebala da odustane od svog zakljucka o otkazivanju posebnog kolektivnog ugovora i da se kroz socijalni dijalog pronadu rešenja koja bi trajala do prestanka ekonomske krize i koja bi obezbedila funkcionisanje komunalne privrede u gradu.

Gradska vlast kao "tata" ili "mama" za komunalce ne treba da kaznjavaju svoje sugradane i radnike za koje su zaduzeni j er gradani su vrednu komunalnu infrastrukturu i javna preduzeca, poverili calnicima grada da brinu o njima. Vec do sada gradski celnici su uskratili pravo zaposlenima u javnokomunalnim preduzecima da na osnovu usvojenih Programa poslovanja za 2009. godinu uvecaju zarade zaposlenima za osam odsto i time su dali osnov radnicima da pokrenu talas tuzbi za neisplacene zarade i kolektivna prava.

 

AKTUELNO

SAMO POŠTOVATI STATUT

U

druzeni sindikati komunalaca Novog Sada zahtevaju od Republickog odbora i Statutarnog odbora u sindikatu komunalaca Srbije da pocnu da donose statutarne odluke i tako ispoštuju odluke 2.Kongresa Gradski odbor Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Novog Sada doneo je 12.marta ove godine odluku da istupa iz clanstva Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije.

Ova odluka donesena je zbog nestatutarnih odluka koje su donesene u rukovodstvu republickog granskog sindikata. Sve sindikalne organizacije javnokomunalnih preduzeca u Novom Sadu redovno su uplacivali clanarinu republickom sindikatu, sve dok nije doneta ultimativna odluka Republickog odbora od 31.marta i odluka o iskljucenju sindikalnih organizacija u Novom Sadu iz Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije.

O ovoj odluci je bespredmetno razgovarati, kazu u sindikatu u Novom Sadu, jer u clanu 12. Statuta lepo piše da se sindikalne organizacije svojom voljom uclanjuju u Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije.Analogno tome sindikati se svojom voljom i isclanjuju iz ovog granskog sindikata i ne moze niko da ih iskljucuje pa ni Republicki odbor.

Jedino statutarno bi bilo da se iskljuce sindikalne organizacije u JKP "Vodovod i kanalizacija" i JP "Zavod za izgradnju grada" u Novom Sadu zbog ne placanja clanarine.
Statutarni odbor je predlozio a Republicki odbor prihvatio da se usvoji zalba Dragana Pajantica, smenjenjog sekretara u Gradskom odboru sindikata komunalaca Novog Sada. Republicki odbor je ovim cinom uzeo demokratsko pravo komunalcima Novog Sada da biraju svoje organe i funkcionere.

Prihvatanjem zelbe Pajantica Republicki odbor je omogucio coveku koji nije više clan tog odbora, da i dalje zadrzi funkciju sekretara u Republickom odboru, koja mu statutarno ne pripada. Statutarni odbor je trebao da verifikuje novoizabranog sekretara Dragana Frceka iz sindikata komunalaca Novog Sada za sekretara u Republickom odboru, što do sada nije ucinjeno.

U sindikatu komunalaca Novog Sada ukazuju da na osnovu odluke o broju i strukturi clanova Republickog odbora usvojenoj na 2. Kongresu Sindfikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije Draganu Pajanticu je mandat prestao opozivom na mesto sekretara Gradskog odbora u sindikatu komunalaca Novog Sada u januaru ove godine.

Odluka o istupanju iz republickog sindikata vazice sve dok se donose nestatutarne odluke i jedino ispravno bi bilo da se sve vrati u okvire Statuta, legaliteta i legimiteta.

To znaci da Dragana Pajantica treba razrešiti funkcije clana Republickog odbora Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti i umesto njega za clana verifikovati Dragana Frceka jer je legalno izabran za sekretara Gradskog odbora Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Novog Sada.
Istovremeno, potrebno je raspisati preveremene izbore u JKP "Vodovod i kanalizacija" i JP "Zavod za izgradnju grada" u Novom Sadu.

U sindikatu komunalaca Novog Sada ukazuju da se u Republickom odboru radi o zloupotrebi Statuta i uzurpaciji prava od strane pojedinaca i da sa tom praksom treba prestati.Treba da se vratimo Statutu i moralu, kako clanstvo ne bi trpalo kao i sindikalni pokret.

( antrfile )
Clan 17.stav1. Statuta
Sindikalna organizacija ostvaruje svoje funkcije na osnovu Statuta SSS Srbije, Statuta sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije, statuta u sindikalnoj organizaciji9, kolektivnog ugovora i dogovora u sindikatu.

( antrfile)
LEGITIMNI SINDIKAT
Sindikat se registruje u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku na osnovu Pravilnika o upisu sindikata u registar i oni ne mogu biti organi republickog sindikata.Pošto je sindikat organizovan i na osnovu Zakona o radu kao takav je legitimno organizovan i predstavlja svoje clanstvo sa svojim Statutom, ziro racunom i pecatom sindikata.

 

Број: 63
Нови Сад, 16.03.2009.године

Градско веће града Новог Сада
Градоначелник
Игор Павличић
Нови Сад
Трг слободе 1

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Закључком Градског већа града Новог Сада број II-020-4/2009-13-ГВ/I од 6. марта 2009. године је делимично отказан Посебан колективни уговор за јавна комуналана и друга јавна предузећа града Новог Сада и то одредбе које су финансијског карактера. Разлог за далимично отказивање Посебног колективног уговора је наведен само оквирно, односно само се констатује да је дошло до промена економских прилика у свету уопште, па и у Републици Србији и граду Новом Саду.

Оно што желимо да овом приликом посебно истакнемо, а што има последице правног карактера, односи се на питање које су то тачно одредбе финансијског карактера тј. које су одредбе Посебног колективног уговора отказане? Набрајање делова Посебног колективног уговора из којих се посредно може закључити које одредбе су отказане, не испуњава услове делимичног отказа из члана 81. Посебног колективног уговора. Наиме, отказ мора бити образложен и морају бити наведени ралози за отказ. То подразумева да морају бити тачно наведене одредбе које су материјално-финснсијског карактера са образложењем због чега су отказане и да се наведу предлози нових решења.

Да напоменемо да је оваквим начином град Нови Сад учинио велику штету у функционисању комуналног система Града. Решавање питања социјално-економског положаја запослених већ више година је решаван социјалним дијалогом између града Новог Сада и Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Новог Сада. При том, су у социјалном дијалогу увек примат имале с једне стране објективне могућности, а са друге стране даљи развој комуналног система и задовољавање грађана комуналним услугама које су од општег инетреса. У свему томе значајану улогу је имао Синдикат који је у временима кризе имао разумевања за стање у Граду.

Не можемо, а да не напоменемо да је на нивоу Републике Србије закључен Споразум о даљем развоју социјалног дијалога, којег и Ви спомињете у Вашем Закључку. Споразум је потписан након социјалног дијалога учесника у његовом закључивању, али нису отказане одредбе Општег колективног уговора, него им је одложена примена, што је признађете, сасвим другачије него што сте Ви учинили једностраним делимичним отказом Посебног колективног уговора. Уз то, на основу Споразума, закључен је Анекс II Општег колективног уговора у којем су прецизно наведене одредбе чија се примена привремено одлаже. Зашто метод социјалног дијалога односно споразумног решења није учињен када је у питању Посебан колективни уговор, остаје да се види.

Из Закључка о делимичном отказивању Посебног колективног уговора, сем присутне светске економске кризе, која је стигла и у Нови Сад, не наводе се никави други разлози, а посебно не они због којих се одредбе о финансијским давањима запосленима отказују. Са правим разлогом за отказивање Посебног колективног уговора смо се могли упознати тек из чланка објављеног у Дневнику од 14.03.2009. године, где је Градоначелник изјавио: „Имамо око 5.000 запослених у предузећима и не можемо да директно утичемо на број запослених, али можемо да смањимо фонд зарада и вероватно ћемо то и да учинимо“. Из овога јасно произилази да Град није у стању да предузме мере за неконтролисано запошљавање у јавним и јавним комуналним предузећима које се врши по партијској припадности и без икаквих других критеријума. Синдикат је на ове проблеме већ више година указивао, као и да ће то створити велике тешкоће у функционисању јавних комуналних система у Граду. Међутим, Синдикат није одговоран за овакво стање, нити запослени могу да сносе за то било какве штетне последице. Зашто Град посеже за оваквим мерама, ако се има у виду да су зараде већ ограничене Уредбом Владе Републике Србије о контроли зарада у јавним предузећима и да се ни по Уредби тренутно не исплаћују зараде иако су донешени Програми пословања јавних предузећа у Граду од стране Скупштине Града. Тек тада је јасно да ако се због међустраначких односа у граду не могу ограничавати нова запошљавања у јавним и јавним комуналним предузећима, много је лакше проблем решити смањењем зарада запослених.

Поред тога што нису конкретно наведени чланови Посебног колективног уговора који се отказују, нити је дато било какво образложење због чега се отказују, у Закључку се не наводе предлози нових решења, односно како ти чланови треба да гласе. Ово јасно произилази из члана 81. Посебног колективног уговора, тако да морамо овог пута констатовати да је делимични отказ непотпун.

Већ смо Вас закључцима Градског одбора број 17-4 од 6. фебрара 2009. године обавестили да ће Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Новог Сада у борби за социјално-економски полжај запослених користити све облике синдикалне борбе, укључујући и штрајк.

Сматрамо да се решење, по Вама спорних одредби Посебног колективног уговора може боље решити социјалним дијалогом, па на основу тога захтевамо од Вас да повучете Закључак о делимичном отказу одредаба посебног колективног узговора за јавна комунална и друга јавна предузећа Града Новог Сада које су финансијског карактера и да сва спорна питања решимо споразумно.

Председник
Зоран Радосављевић

OTVORENO PISMO GRADONECELNIKU NOVOG SADA
ZELIMO NASTAVAK SOCIJALNOG DIJALOGA

            Poštovani, Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Novog Sada i grad Novi Sad su proteklih godina ostvarili, kao socijalni partneri, izuzetno korektne odnose u zakljucivanju kolektivnih ugovora na podrucju Novog Sada. Naveo bih samo da je Poseban kolektivni ugvor za javna komunalna i druga javna preduzeca, koji je zakljucen 2008. godine, nastao kao proizvod uspešnog socijalnog dijaloga izmedu grada i sindikata. Ovaj kolektivni ugovor sluzi kao primer izuzetno dobro uredenih odnosa izmedu socijalnih pertnera, pa kao takav predstavlja model u mnogim sredinama na teritoriji Vojvodine i Srbije.
            Postupak zakljucivanja kolektivnih ugovora nastavljen je u jednom broju javnih komunalnih i drugih javnih preduzeca cime je izvršeno usaglašavanje sa Zakonom o radu iz 2005. godine. Kolektivne ugovore u preduzecima zakljucuju Sindikati zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti JP i JKP, direktori preduzeca i grad Novi Sad. O potrebi zakljucivanja kolektivnih ugovora izjasnio se i Socijalno ekonomski savet Novog Sada, cime je data podrška procesu kolektivnog pregovaranja i korektnim odnosima izmedu socijalnih partnera.
            Pored Posebnog kolektivnog ugovora, zakljuceni su i kolektivni ugovori kod poslodavca u JKP Vodovod i kanalizacija, JKP Parking servis, JP SPC Vojvodina, JKP Novosadska toplana, JKP Put, JP Urbanizam, JGSP Novi Sad i JP GIC Apolo.Ovom prilikom bih Vas upoznao sa cinjenicom da je proces kolektivnog pregovaranja, odnosno zakljucivanja kolektivnih ugovora kod poslodavca u JP i JKP u Novom Sadu, Vašim izborom za gradonacelnika, u zastoju, a što je suprotno Vašim predizbornim obecanjima.
            Kolektivni ugovor, kao opšti akt, koji nastaje socijalnim dijalogom od izuzetne je vaznosti za sindikat, odnosno za zaposlene kao i za osnivaca javnih preduzeca. Nedostatak socijalnog dijaloga stvara ozbiljne probleme u ostvarivanju socijalno-ekonomskih odnosa i prava zaposlenih, a opštepoznato je da zaposleni svojim radom i polozajem doprinose razvoju i funkcionisanju komunalnog sistema u gradu. Samim tim ne moze se zaobici cinjenica da su kolektivni ugovori od primarnog znacaja za rešavanje njihovog socijalnog i ekonomskog polozaja.
            Zastoj u zakljucivanju kolektivnih ugovora stvara velike probleme u JP i JKP, jer poslodavci istekom roka za zakljucivanje kolektivnog ugovora donose pravilnike o radu. Ovako donesenim jednostranim aktom od strane poslodavca regulišu se sva pitanja za radnike, koja se inace regulišu kolektivnim ugovorom. Tako je ovih dana u JKP "Trznica" zbog isteka roka za zakljucivanje kolektivnog ugovora, direktor preduzeca doneo pravilnik o radu. Kako su u postupku donošenja i kolektivni ugovori za JKP Lisje, JKP Informatika, JKP Stan i JP Poslovni prostor, isto se moze dogoditi i u ovim preduzecima.
            Dodao bih da postupak kolektivnog pregovaranja nije ni zapoceo u jednom broju JP i JKP ( Gradsko zelenilo, Cistoca, Zavod za izgradnju grada).Smatram da ne treba posebno naglašavati da je obaveza pregovaraca da nastavi pregovore za zakljucivanje kolektivnih ugovora.
            Postupak zakljucivanja kolektivnih ugovora, uz angazovanje svih ucesnika u pregovorima ( grad-poslodavci-sindikat) treba nastaviti i što pre završiti. To podrazumeva imenovanje pregovarackih timova i odredivanje pocetka pregovora za svaki kolektivni ugovor posebno, a potrebno je rešiti eventualna sporna potanja i pregovore okoncati u dobroj nameri da se zakljuce kolektivni ugovori. Što se tice sindikata, pregovori za zakljucivanje kolektivnih ugovora mogu da otpocnu odmah. Ovakav oblik rada treba da imaju u vidu grad kao osnivac JP i JKP i direktori preduzeca.
            Ceneci dosadašnje napore grada i dostignute rezultate u pregovaranju i zakljucivanju kolektivnih ugovora, smatram da nema nikakvih razloga da se ovaj proces ne nastavi. Nije mi poznato da je u gradu ili bilo kom JP ili JKP donet akt ili stav po kojem se rešavanje socijalno-ekonomskih i drugih prava zaposlenih ne bi rešavalo zakljucivanjem kolektivnih ugovora. Zbog toga ostajem u nadi da cete sa razumevanjem prihvatiti ovaj predlog i preduzeti mere da se u Gradskom vecu nastavi postupak zakljucivanja koleitivnih ugovora u Novom Sadu. Zoran Radosavljevic, predsednik Sindikata zaposlenih u komunalno stambenoj delatnosti Novog Sada.

                        NADLEZNOSTI
                        Statutom grada Novog Sada odredeno je da je za zakljucivanje Posebnog i kolektivnih ugovora kod poslodavca u javnokomunalnim i drugim javnim preduzecima kao osnivac javnih preduzeca, nadlezno Gradsko vece Novog Sada. Odlukom Skupštine grada za potpisnika kolektivnih ugovora imenovan je gradonacelnik.

С' поштовањем
Председник
Зоран Радосављевић


O KOLEKTIVNIM UGOVORIMA

VAZI POSABAN KOLEKTIVNI UGOVOR

Z

a razliku od drugih opštih akata, kolektivni ugovor je rezultat socijalnog dijaloga, on je civilizacijski akt i predstavlja odredeni standard, do koga se dolazi kroz demokratski princip uredivanja prava i obaveza radnika i poslodavaca

            Radni  odnosi su regulisani Zakonom o radu i ugovorom o radu. Zakon o radu reguliše osnovna pitanja iz radnog odnosa u nekom društvu, ali predvida mogucnost, da se imajuci u vidu specificnosti neke delatnosti i potrebe poslodavaca, radni odnosi zaposlenih regulišu i kolektivnim ugovorom.
            Zakonom su predvidene tri vrste kolektivnih ugovora. To su opšti kolektivni ugovor na nivou drzave, posebni kolektivni ugovori i kolektivni ugovori kod poslodavca. Kolektivni ugovori imaju hijerarhiju u smislu usaglašenosti i svi moraju biti usaglašeni sa Zakonom o radu.
            Ucesnici u kolektivnom pregovaranju i zakljucivanju ovih opštih akata su reprezentativni sindikati i relevantni predstavnici poslodavaca i drzave, a u slucaju javnokomunalnih preduzeca u gradovima i opštinama, pored sindikata i poslodavaca u pregovorima ucestvuju i predstavnici osnivaca tih preduzeca.
            Svi zakljuceni kolektivni ugovori kod poslodavca u JP i JKP u Novom Sadu su usaglašeni sa posebnim kolektivnim ugovorom na nivou grada, koji je stupio na snagu 9. aprila 2008. godine, kaze Predrag Šalipur, strucni saradnik za pravne poslove u sindikatu komunalaca Novog Sada.
- Poslodavci su duzni da poštuju odredbe posebnog kolektivnog ugovora bez obzira da li radnici po kolektivnim ugovorima u preduzecima imaju odredena manja prava. Poseban kolektivni ugovor na nivou grada je "stariji" i obavezujuci jer je zakljucen u pregovorima reprezentativnog sindikata i predstavnika osnivaca javnokomunalnih preduzeca.

Za razliku od drugih opštih akata kolektivni ugovor je rezultat socijalnog dijaloga, on je civilizacijski akt i predstavlja odredeni standard do koga se dolazi kroz demokratski princip uredivanja prava i obaveza radnika i poslodavaca – podseca Šalipur.
I bez obzira na teške pregovore koji se vode o sudbini opšteg kolektivnog ugovora i sveta rada u Srbiji, koji je krajem prošle godine potpisan, a sada ga neki osporavaju zeleci da pod izgovorom globalne ekonomske svetske krize, umanje prava zaposlenih na socijalna davanja, poslodavci su u obavezi da poštuju i primjenju odredbe zakljucenih kolektivnih ugovora dok su isti na snazi.
Kolektivni ugovori su civilizacijska tekovina i proistekli su iz borbe sindikata za veca prava radnika. Oni egzistiraju i u najrazvijenijim drzavama u svetu. Njih je moguce menjati, ali sindikati uvek nastoje da zadrze što veca prava zaposlenih, a time brane i dostojanstvo sveta rada u odnosu na vlasnike kapitala, odnosno poslodavce koje neko postavlja na celna mesta u preduzecima.
Dostojanstvo radnika ne moze se meriti samo novcem ( zaradama ) vec se kvalitet zivota mora meriti i drugim pravima radnika, na primer pravom na godišnji odmor, na placeni prekovremeni rad, na pravo lecenja i preventivne zaštite, zaštite na radu  i na druga socijalna davanja.

O SINDIKALNOM PLURALIZMU

"ZUTI" SINDIKATI NE ŠTITE RADNIKA

P

ojam "zuti" sindikat nastao je odavno, tokom samih pocetaka  tranzicionih promena u bivšim socijalistickim drzavama u Evropi, pocetkom devedesetih godina prošlog veka, a pojam nalazimo i u nekim drzavama razvijenog sveta još od pre osamdesetak godina.
            Samo postojanje takvih sindikata ukazuje na osnov njihovog formiranja od strane vlasnika fabrike ili preduzeca ili  direktorijuma koji vlasnik postavi ili pak politickih struktura pa i organizovanih kriminalnih grupa. Cilj stvaranja ovakvih sindikata je da rukovodstvo, ili neko drugi, kontroliše zaposlene, da ih onemogucava u borbi za zaštitu svojih prava i da se iz firme odstrane oni koji su skloni borbi za radnicka prava.
            "Zuti" sindikati koje organizuju poslodavci kod nas su organizovane i zastrašene grupe radnika, koji prihvataju uslove poslodavaca, pa i po cenu umanjenih prava po kolektivnim ugovorima. Mali broj tih radnika dobija odredene privilegije u vidu boljeg radnog mesta, vece zarade, a vecina radnika ostaje bez prave zaštite sindikata i uvek su na raspolaganju direktoru i šefovima za maltretiranje, cak i do otkaza za radno mesto.
            U firmi gde se formira "zuti" - vecinski direktorov sindikat, dozvoljen je metod mobinga nad zaposlenima što cesto ni sud ne moze da razreši.
            Prema mišljenju pravnika, koji rade na pitanjima sindikata i njihovih organizovanja i delovanja,  sindikat treba da bude interesna organizacija radnika koja štiti njihove interese. Sindikalna organizacija se osniva iskljucivo na osnovu slobodne volje radnika, potpisivanjem pristupnice i bez uticaja vlasti ili poslodavca.           

Sloboda sindikalnog organizovanja i delovanja obezbeduje svrhu postojanja pravih sindikata. Ukoliko se ne poštuje demokratski princip slobodnih izbora i formiranja sindikata, svaki drugi sindikat ne moze se smatrati pravim sindikatom koji štiti interese radnika – kaze Slobodan Stojnic,  višegodišnji strucni saradnik za pravne poslove u gradskom Vecu SSS Novog Sada i opština.
            Pravo radnika na sindikalno organizovanje garantuje se konvencijama Medunarodne organizacije rada ( MOR) broj 87 i 98 u kojima se štite sindikalna prava i pravo na slobodno organizovanje i donošenje svojih statutarnih akata. Srbija je kao drzava prihvatila ove konvencije i ugradila ih je u Ustav i Zakon o radu – istice Stojnic.
            A kada je u pitanju status clana u nekom sindikatu, odredeno je da radnik moze biti clan nekog sindikata, da iz njega moze da izade i da pristupi nekom drugom sindikatu. Osnova je da sindikat svojom masovnošcu postane reprezentativan kako bi mogao da u što vecoj meri štiti prava zaposlenih. Ukoliko takav sindikat bude delovao pod " palicom" poslodavca od zaštitte prava radnika nema ništa i to radnici treba da znaju.

 

ZAKON OPREDELJUJE, A NE STRATEGIJA

T

ekstom najavljenog zakona o vracanju imovine lokalnim zajednicama prejudicira se pitanje buduce transformacije javnih preduzeca stoga što u skladu sa odredbama zakona osnivac JP i JKP stice, na osnovu poverene imovine, pravo na akcije, a javna preduzeca prelaze u oblik društva kapitala.

- Zbog ovoga se postavlja  pitanje osnovanosti donošenja strategije privatizacije javnih preduzeca jer je to vec odradeno odredbama zakona.Jedina obaveza drzave je da na osnovu zakona i Memoranduma utvrdi krug delatnosti od opšteg interesa u cilju ocuvanja interesa gradana. Zato je potrebno da ovom pitanju i najavi privatizacije JP i JKP vec od 2010. godine, više paznje posvete komore i sindikati, istice Vasa Sekulic.

 

ZAHTEVAMO ZARADE PO PROGRAMIMA POSLOVANJA

G

radski odbor Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Novog Sada je na 23. sednici razmatra problem isplata zarada u 2008. godini,a u skladu sa odobrenim Programima poslovanja JP i JKP u gradu. Parametar za analizu zarada bila je cena rada u decembru 2007. i decembru 2008. godine. - Konstatovali smo da su u skoro svim preduze?ima zarade na nivou prošlogodišnjih ( ili su i ispod nivoa zarada u decembru 2007. godine ) što ukazuje da je standard i kupovna mo? zaposlenih opala. Logi?no bi bilo da su po Programima poslovanja za 2008. godinu zarade bile uve?ane barem za šest odsto, koliko su i bile planirane, ako nije bilo mogu?e da iste budu uslka?ene sa rastom inflacije i cena na malo, koje su iznad politikom projektovanog rasta zarada. Razlozi za ovakvo kretanja zarada treba tra?iti i u ?injenici da se u masi sredstava koja su predvi?ena za zarade nalaze i sredstva za zarade novoprimljenih radnika, a koja nisu planirana Programima poslovanja za 2008. godinu ili razloge treba tra?iti u uve?anoj masi koeficijenata, zbog zapošljavanja novih radnika sa visokim koeficijentima u administraciji- ka?e Zoran Radosavljevi?, predsednik sindikata komunalaca Novog Sada.

Jedan od razloga zbog ?ega su doneti zaklju?ci i stav da se Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Novog Sada nalazi u stalnom zasedanju, le?i u ?injenici da je isplata januarskih zarada, koja je bila planirana po Programima poslovanja za 2009. godinu, stopirana i vra?ena na nivo decembra 2008. godine i bez uve?anja za odobrenih osam odsto. Obrazlo?enje ?lana gradske vlade za finansije je da ta obaveza prema zaposlenima ne mora da po?ne odmah nego mo?e i kasnije. U me?uvremenu obavljen je razgovor sa ?lanom gradskog ve?a za finansije i li?no mu uru?eni zaklju?ci sindikata.

Саопштење са 31. Редовне седнице Уставног суда, одржане 25. децембра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда
 
Уставни суд на 31. Редовној седници није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности и незаконитости одредаба члана 10. став 5, члана 26. ст. 4, 7, 8, 10, 11. и 16. и члана 38. став 2. Правила о начину организовања и деловања Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализације", Нови Сад, од 5. децембра 2005. године, јер је оценио да су оспорене одредбе којима су утврђени разлози за оспоравање пријема запослених у чланство, начин утврђивања листа кандидата по изборним јединицама за конституисање Одбора синдиката, прописано да је председник Aктива жена по функцији члан Одбора, могућност да председник синдиката из претходног мандата буде члан Одбора синдиката, прописана могућност да секретар и благајник Одбора буду изабрани из редова чланова синдиката и утврђено овлашћење Одбора сидниката за доношење одлуке о изборима, именовању изборне комисије и утврђивање листе кандидата, донете у складу са овлашћењем из Закона о раду и Закона о друштвеним организацијама и удружењима грађана да самостално уреди начин организовања и деловање синдиката запослених. Такође, Суд је оценио и да оспорене одредбе не садрже повреду Уставом гарантоване слободе синдикалног удруживања и деловања, јер питање избора у органе синдикалне организације спада у област аутономног одлучивања синдикалне организације. Суд је одбацио иницијативу за оцену сагласности оспореног акта са Статутом Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатости Србије, због ненадлежности Уставног суда да цени међусобну сагласност општих правних аката ниже снаге од закона (предмет IУ-271/06)

РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ПРЕДСЕДНИКА УСТАВНОГ СУДА
Бранка Ћурчија

Извор: Званичан сајт Уставног суда Републике Србије
http://www.ustavni.sud.sr.gov.yu/vesti/vesti_full.php?idvesti=135


Синдикални информатор: Дец. 2008

- Зоран Радосављевић,
реч главног уредника:

ЗБИЈМО СВОЈЕ РЕДОВЕ

Размишљам о послу који радим и енергији коју трошим на заштити радничких права – права својих колега из чијих редова потичем. Као председник синдиката комуналаца у граду овај посао обављам волонтерски из чистог убеђења да све ово што радим радим у интересу свих нас радника, док нам са оне стране егзистирају послодавци и набеђени послодавци у лику директора, које постављају тренутни властодршци.
Како време пролази све више схватам да та моја борба без обзира колико ја настојао да моје колеге раднике и чланове овог синдиката образујем у смислу постојања правих синдикалних чланова, који учествују и верују у себе и своја права, не могу да убедим да имају само минимум радничких права.
Ипак, успео сам или боље речено успели смо ја и моје колеге председници синдикалних организација у предузећима, да запосленима обезбедимо добре, а у најмању руку солидне колективне уговоре.У овом тренутку боље колективне уговоре није било могуће закључити, обзиром на окружење и расположење власти која жели да радницима одузме што више права, још мања права за иовако обесправљени свет рада!
Често ми постаје јасно да све ово што сам радио и што су радиле моје колеге председници синдикалних организација, нашим колегама – радницима и члановима овог синдиката, а посебно оним не члановима овог синдиката, не представља ништа. Они и даље питају: шта ми то имамо од синдиката?
Па како да се по синдикалном организовању и схватању синдиката угледамо на раднике у Италији, Грчакој, Француској ... и да синдикате радници схвате као неопходну потребу јер само синдикално образован радник и синдикални лидер могу заједно да штите интересе запослених, никако директори .
Ето радницима у држави Србији одузеше средства рада а тиме и право на поштене зараде, које су им потребне за живот њихових породица. И то обесправљени радници мирно примише, као да је то нешто нормално. Ту и тамо неко се и побунио, али обзиром да је то само ту и тамо, властодршци настављају да распродају тешко стечену друштвену – радничку, а сад желе и државну имовину. Ту имовину распродају такозваним тајкунима па се сва власт и морал, концентришу у виду новца, мада садашња Влада себе назва владом социјалне правде.
Можда неко мисли да ово пређашње речено није у контексту почетку моје приче, међутим неизбежно је још једном истаћи да ова власт у држави немајући више шта да прода мора да посегне за продајом великих државних јавних предузећа, а самим тиме отвори и процес распродаје јавнокомуналних предузећа на нивоу локалних самоуправа уз тврдњу да у овој држави не сме да буде монопола. И питам се да ли оних неколико процената људи из ове државе што покуповаше све што се може нису монополисти?
Е драге моје колеге – уколико још увек мислите да сте чланови овог синдиката, добро размислите да ли треба да збијемо своје редове, и јачамо синдикат у циљу одбране , каквих таквих стечених права ( да редовно добијамо по многима добре зараде, по мени зараде довољне само за нормалан живот) или ћемо дозволити да нам директори предузећа као експоненти тренутне политичке власти и тајкуна мењају и праве своје синдикате само у интересу да у што скорије време отпочну са вулгарном приватизацијом наших предузећа.

Али, само да вас потсетим да прво што се ради у приватизованим предузећима, а можда и пре приватизације, следи отпуштање радника и смањивање зарада. Само рођаци или " тешки" послушници директора имају нешто више права. И данас смо сведоци отпуштања радника у приватизованим предузећима, нема ништа од бајки да ће радници бити упослени и добро плаћени.
Ето чим министар даде проширено дејство општем колективном уговору у држави уследила су и следе отпуштања радника. Покушајте драге колеге, чланови овог нашег синдиката, да се ставите у кожу нас, ваших колега радника а сада како кажете синдикалних лидера, који покушавамо да сачувамо права свих нас. Зар још увек мислите да вам будућност зависи од послодаваца или постављених директора од стране оних који желе сву власт и новац.
По мени не треба у општој фрци тежити ситносопственичким интересима јер тада се гуши синдикални покрет и идеја о заштити интереса света рада. Лако је уз обећање постати, лако променљивом директору полтрон, али то не траје дуго, бар не за већину запослених На то указује вишедеценијска пракса како у развијеним земљама Европске Уније тако и у земљама окружање које још увек нису прошле кроз транзициони процес.
Једни добро организовани у синдикате можемо да се одупремо самовољи властодржаца и директора које они постављају. И не треба заборавити да су колективни уговори тековина синдиката ( радничке борбе) а не послодаваца и директора, јер да су они доносили такав општи акт он би се звао правилником и права радника била би знатно мања.
И зараде би биле знатно мање, биле би онолике колико би то власник или директор хтео. И синдикати би били избрисани или би били контролисани, и сви би радили у интересу онога ко узима профит и новац и све тако док му одговара да ту буде и то ради. Када више не, радници би били отпуштени. Сведоци смо овог процеса свакодневно. Како код нас тако и у иностранству.
Упозоравам да никада не заборавите да сте ви, односно да смо ми увек са једне стране, а власници, политичари, послодавци илити директори са оне друге супротстављене стране. Разлика између нас и њих је у новцу односно богатству.
Оног момента када ово заборавимо и када неко од нас постане "продужена рука" лакопроменљивог директора, оствариће се услови да само мали број раднмика добије одређене бенефиције. Они неће профитирати само ћесебе и своју породицу тренутно заштитити нешто већом платом, а остали радници постаће јефтина радна снага и лако продајна роба.
И зато потсетимо се оне старе " што се грбо роди, време не може да исправи ".

Писмо упућено градоначелнику
Нови Сад, 15.08.2008.године

Поштовани градоначелниче,

Од избора води се прави медијски рат преко штампе и електронских медија против јавних предузећа у Новом Саду и неаргументованих напада на општи акт радника којим се регулишу њихове обавезе и права ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА У НОВОМ САДУ.

Сматрам да имам мандат да вас упознам са неким чињеницама: У Новом Саду влада традиција да се односи између оснивача, директора и запослених у ЈП и ЈКП од 1991, годинe регулишу колективним уговорима. Првим Законом о раду тзв „Миловановићевим законом“ када је укинут Закон о радним односима, створена је могућност потписивања колективног уговора за територију локалне самоуправе и ми смо то право искористили, први у Србији, и у социјалном дијалогу са оснивачем 2003 године закључили Колективни уговор. Морам да Вас подсетим, ако Вам то није познато да је тај посебан колективни уговор потписан када је на власти била баш ваша странка у истоветној коалицији са Лигом Социјалдемократа Војводине (Сл.лист Града бр.14.јули 2003. године). Напомињем да је садашњи текст закљученог колективног уговора такоређи истоветан текст колективног уговора из 2003. године.

Доласком Вас и ваше странке на власт нисам ни у сну могао помислити да ће први ваш задатак бити рушење тековине ваше странке и договора са синдикатом од пре пар година. Ако је томе допринела ваша одлука да директори јавних предузећа не могу да имају већу зараду од Вас, а тиме и бојазан да ће директорови сарадници имати веће зараде од директора, у колективном уговору који је на снази постоји могућност да се питање сарадника директора регулише у складу са законом и колективним уговором. Молим Вас немојте „због киле меса клати вола“.

Изјава да је бивши градиначекник „поклонио колективни уговор комуналцима пред одлазак“ у потпуности неодговара истини. Скупштина града је 09. септембра 2005. године донела заклључак којим се обавезују јавна предузећа да своје важеће колективне уговоре ускладе са новим закомом о раду тзв. „Лаловићевим законом“. Преговори су били дуготрајни и исцрпљујући и резултирарли су закључивањем колективног уговора у априлу 2008. године, али не као „поклон“ већ као резултат договора између оснивача и репрезентативног синдиката. Колективни уговор је био на јавној расправи и на њега су сви заинтересовани, директори, радници, политичке странке могли да дају примедбе, што су и неки чинили чак и преко средстава јавног информидања. У предходном периоду поред Гранског закључено је још осам колективних уговора код послодавца, четири колективна уговора налазе се у вашој управи и четири још нису договорена због опструкције директора у тим предузећима. Али како је видљиво, у протеклом периоду учињени су изузетни напори да се односи измећу оснивача, предузећа и синдиката регулишу на једино могући начин - КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРИМА.

Мене лично, а и чланство иритирале су изјаве појединаца да колективни уговори утичу на продуктивност предузећа. Не могу да верујем да неко може да помисли да један општи акт који регулише минимум радничких права може да упропасти предузеће и утиче на продуктивност. Ја мислим да то није забележено ни у једној теорији привредног и економског права. Јасно је да предузеће може да упропасти само лош менанџмент, а не радник који прима зараду за свој рад. Дугогодишња пракса, а нарочито од 1996 године када ваша странка долази на власт у граду, прекобројног запошњавања у јавна предузећа по политичкој линији, лош избор челних људи (без дана радног стажа, радног искуства у комуналној привреди и др. да не набрајам све глупоти које су чињене и чине се) и накрају гомилање непотребних радника у аминистрацији са високим коефицијентима, допринели су неликвидности јавних предузећа, а не колективни уговор. Друго, дугогодишња пракса прављења од јавних предузећа „социјалних установа“ ниским ценама услуга, о којима су у међувремену одличивали и република и град довели су до неликвидности многих предузећа, а не колективни уговор. Цене комуналних услуга нису ни на нивоу за просту репродукцију а камоли да су развојне. Најлакше је када политичари и лоши менаџери који за своје чињење ником не одговарају окриве за губитке у преузећу раднике и њихове зараде и вредност њиховог рада омаловаже.

Ваша изјава је да предузеће које издваја више од 15% за зараде на „неком тамо западу“ се затвара. Надам се да ви то нисте мислили озбиљјно, јер је то могуће да се односи на неко привредно друштво, али ми то нисмо. Ми смо јавна предузћа и дајемо услуге грађанима, а оне могу бити и бесплатне, а буџет ће субвенцијама обезбедити да то предузеће функционише у интересу грађана, па то буџет и ради јер су цене депресивне. Јавна предузећа нестварају добит, јер тешко грађанима када би тако било, већ оснивач треба да им створи услове да они раде на принципима просте репродукције. Раднике су нарочито иритирале изјаве ваших сарадника да се директорима налаже да се направи план и програм како да се покрију губици предузећа. То је уреду, али није уреду наставак те изјаве ,да тај посао морају да ураде за два до три месеца, салдо на рачунима мора бити позитиван, али на који начин ће то урадити, да ли кроз смањенје зарада или броја запослених остављено је директорима да одлуче. Надам се да то није озбиљна изјава. Изјава да радник јавног предузећа кошта буџет око 150.000,00 је такође нетачна, јер радник јавног предузећа се нефинансира из буџета већ своју зараду за свој рад и пуно радно време остварује у свом предузећу.

Уједно изражавамо изузетну забринутост због изјаве појединаца, па и Вас да у јавним предузећима има прекобројних радника. Истина је да их има, али ко је запошљавао те прекобројне раднике, поготово у администрацији. Политичке странке које су биле све ово врме на власти. Радници не примају сами себе на посао, већ то чини руководство предузећа по препорукама политичких партија. Синдикат је на ову појаву упозоравао, али власт се на та упозорења оглушавала. Синдикат наглашава да ће без обзира на мишљење власти поштовати радничку солидарност и да ће штитити своје чланство без обзира која ју је политичка структура запослила.

Ваша констатација да су зараде у јавним предузећима неоправдано велике спрам осталих, којом приликом сте навели и неке постотке је неоснована. Зарада запослених везује се за просечну зараду у привреди Града у висини од 65% (којефицијенат 1), тако када у привреди Новог Сада расте зарада онда расте и зарада и јавним предузећима и обрнуто. Ваша тврдња је неаргументована и покушај као и свих политичара да прикупите политичке поене пред другим запосленима за које сте Ви и Скупштина града непосрено задужени, а нисте у стању да им из разноразних разлога изађете у сусрет и повећате зараде (управа,култура и др..). Ми у Синдикату имамо сасвим другачије мишљење од Вас и аргументе. Чињеница је да преко 75% радника у комуналној привреди има средњу и нижу стручну спрему и њихове плате су за четири-пет пута мање од оних које примају руководећи људи у предузећима. Међутим када жели да се нападне комунални систем онда се само наводе зараде руководећих људи у предузећу – директора и њихових најближих сарадника, нормално ове друге Вас и неинтересују јер су мале. Не узима се просек обичних радника него просек целог предузећа, па испада да „неко једе купус а неком месо“ мада на крају испадне да сви једу сарму. Како вам је познато већ годинама се зараде у јавним предузећима контролишу разноразним уредбама, па оне реално стално опадају. Сада је тренутно на снази Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима, Закон о трансферу средстава и Меморандум владе о буџету и фискалној политици за 2008 годину са пројекцијом за 2009 и 2010 годину. Једино је права истина да је овај део привреде у Новом Саду колико толико остао здрави да је радио у свим условима, па како ствари сада стоје изгледа и њега треба уништити и свести у „нормалу“ окруженја јефтине радне снаге у пропалим предузећима, спремних за јефтину продају.

Уједно упозоравамо да терет губитака и лошег пословања, лошег рада пословодства – менаџерског тима НЕ МОГУ да надокнађују запослени на терет својих зарада. Терет губитака услед лоше вођене политике оснивача депресивним ценама услуга које пружају јавна предузећа, као затечено наслеђе прошлог времена не смеју да сносе радници у предузећу.

И на крају, није фер да Ви и ваши сарадници континуирано нападате јавна предузећа и нас раднике, а да ми на то све ћутимо, те Вас упозоравам да можемо и ми да проговоримо, што не би било добро. Тражио сам одмах по вашем избору састанак за отпочињањање социјалног дојалога и мислио сам да смо га и започели 30.јула 2008. године, а како видим изгледа да сам се преварио.

Поштовани,

Надам се да сте у стању да укажете вашим сарадницима да Ви водите социјални дијалог са Синдикатом и да престану са неаргументованим нападом на раднике у комуналној привреди, под паролом када немогу да поправим стање у свом ресору за који сам задужен „нека комшији цркне крава“!

С' поштовањем
Председник
Зоран Радосављевић


ВЕЋ ВИЂЕНО

ОБЕЋАНО ПА ЗАБОРАВЉЕНО


С индикат комуналне делатности већ више година, тачније од 2004. године званично покренутом иницијативом измене члана 14. Закона о јавним предузећима и остваривању општих интереса, тражи да се директори јавних предузећа бирају путем јавног конкурса.
До данас ништа се на ову тему није покренуло нити десило. И даље политичке странке на место директора постављају оне који су лојални странци или су ближи или даљи рођаци политичара на власти, што још више води у политизацију јавних предузећа, уместо да се ради на деполитизацији тих предузећа. А када се устоличе на местима директора тада "изабрани" доводе своје истомишљенике у фирме.
Ето и у Новом Саду пред протекле локалне изборе политичари обећаше, па слагаше, да ће се директори јавних предузећа бирати по конкурсу, по знању и струци. На питање зашто конкурси нису расписани одмах после избора, добијен је одговор: чека се да се измени Статут града. Статут доживео измене,а о конкурсима ни речи.
И када је политичарима постављено питање када ће коначно бити расписани конкурси и чиме ће то бити регулисано, од првог човека града добијен ј еодговор: оснивачким актом јавних предузећа.
Чини нам се да то баш и није материја горе поменутог документа те у синдикату сматрају да је ово још једна шарена лажа и да од овог посла нема ништа. Што би рекли : липши магарче до зелене траве. Очигледно да је и ово обећање политичара обећање лудом радовање.
И докле тако из лажи у лаж? На тај начин не може се градити будућност. Неће се моћи обезбедити квалитетне и не тако скупе комуналне услуге грађанима, апоготово неће се обезбедити добро плаћени и задовољан радник, од кога зависи квалитет комуналне услуге.
Прошло је сто дана сваке нове власти. Заборављена су обећања. И председник државе у обраћању медијима обећава конкурсе за директоре јавних предузећа. Па шта се чека?


ПОД ЛУПОМ

ЗАБОРАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА


В ећ више месеци, па скоро и годину дана, у надлежним градским управама " кисели се" неколико колектривних уговора који су између синдиката и послодаваца усаглашени и предати оснивачу на разматрање. Ради се о колективним уговорима ЈП "Информатика", ЈП "Пословни простор", ЈКП "Стан " и ЈКП "Лисје". Због чега ови колективни уговори код послодавца нису закључени, а предати су оснивачу када и бројни други из других јавних предузећа и који су закључени?
У градским управама кажу да је "све стало" после закључивања посебног ( гранског) колективног уговора комуналаца на нивоу Новог Сада, почетком априла и да су тада отпочеле активности за организацију локалних избора у граду, а по завршетку избора до данас нико није иницирао даље активности по питању наведених колективних уговора.
.
Ипак у Синдикату запослених у комунално-стамбеној делатности Новог Сада указују да су у првим разговорима и на почетку социјалног дијалога указали, тада тек новоизабраном градоначелнику, на овај проблем. Представници синдиката тада су указали како градоначелнику тако и ресорним градским управама да не треба прекидати преговоре око закључивања колективних уговора, да није поништена одлука Скупштине града о преговарању, да још увек егзистирају преговарачки тимови и да је познато лице за преговарање и закључивање колективних уговора ( градоначелник)
У синдикату комуналаца сматрају да постоје сви услови за наставак преговарање и закључивања колективних уговора ЈП и ЈКП који до данас нису закључени.
И ово је прилика да синдикат потсети да су преговори око колективних уговора динамички процес који траје и мењасе из периода у период, зависно у времену у коме живимо и да тај процес не треба заустављати или прекидати, како на то већ указују из развијенијих земаља Европске Уније.


 

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" НОВИ САД
КОНСТИТУИСАН ОДБОР СИНДИКАТА

У новосадском ЈКП "Водовод и канализација" 13. новембра конституисан је Одбор синдикалне организације чиме су се стекли услови да се распишу избори за чланове одбора, који су недавно поднели оставке. Са оваквим статусом сложили су се и чланови Градског одбора Синдиката запослених у комунално - стамбеној делатности Новог Сада.
На седници која је одржана 26. новембра чланови градског одбора су констатовали да је отклоњен поремећеј у раду органа синдиката у ЈКП "Водовод и канализација" до којег је дошло због подношења оставки девет чланова одбора синдиката крајем октобра.
Поремећај је отклоњен решењем број 190 од 11. новембра о именовању четири нова члана одбора од стране Републичког одбора Синдиката запослених у комунално - стамбеној делатности Србије, а све у складу са чланом 34. Правила о начину организовања и деловања синдиката запослених у ЈКП "Водовод и канализација" у Новом Саду. На овај начин реализована је и одлука Градског одбора Синдиката запослених у комунално - стамбеној делатности Новог Сада од 7. новембра ове године.
Чланови Градског одбора синдиката комуналаца у Новом Саду верификовали су мандате члановима Одбора синдиката у ВИК-у, који се конституисао 13. новембра и констатовали неопозиве оставке за девет чланова бившег одбора.
Истовремено, градски одбор подржава одлуку Синдиката ЈКП "Водовод и канализација" да се организују избори за чланове одбора синдиката у свим изборним јединицама у којима су чланови одбора поднели оставке, а сходно члану 26. и 34. Правила о начину организовања и деловања синдиката ЈКП "Водовод и канализација", те се предлаже спровођење избора по члану 45. правила.
Градски одбор синдиката комуналаца Новог Сада не прихвата ставове са незваничног скупа, који је одржан 15. новембра у сали Радничког дома,а достављне од стране председника републичког Одбора Синдиката запослених у комунално - стамбеној делатности Србије од 17. новембра јер поменути ставови не могу бити основа за поступање било ког органа или појединца у синдикату ЈКП "Водовод и канализација".
Поменути скуп није имао легалитет ни легитимитет организованог деловања синдиката у предузећу зато што су скуп организовали иницијатори предлога за опозив председника синдикалне организације и зато што се избори организују искључиво на основу одлуке надлежног органа синдиката, а сходно Статуту и Правилнику.
А пошто захтев за изборе нико није званично ни поднео, сваки други приступ и поступак биће у супротности са Статутом и Правилима и неће бити верификован у Синдикату запослених у комунално - стамбеној делатности.

 

СМЕНИТИ ДИРЕКТОРЕ КОЈИ НЕ ПОШТУЈУ ЗАКОН

П редседници синдикалних организација шеснаест јавних и јавнокомуналних предузећа у Новом Саду сагласни су у ставу да се од Скупштине града затражи да смени директоре у градским јавним предузећима, који не поштују закон и правне акте, који штите запослене у тим предузећима.
Повод за овакву реакцију синдиката су све чешћи поступци директора јавних предузећа који су у супротности са законом и правима радника, а најдрастичнији пример је у ЈКП "Водовод и канализација" где је по налогу директора председник синдиката премештен на лошије радно место и када је вероватно из "директорове кухиње" покренута иницијатива за смену председника синдиката.
Председници синдиката комуналаца закључују да у предузећима нема вишка запослених, а ако неко сматра да их има, то већ није проблем синдиката већ директора и оснивача.Ипак, у случају да је то тачно, синдикат је спреман да у социјалном дијалогу помогне онивачу јавних предузећа и директорима у решавању оваквог проблема.
У синдикату истичу да они никад нису и неће бранити нераднике, али да ће у пуној мери заштитити своје чланове и да неће дозволити да се према њима поступа супротно закону и колективним уговорима. Као прву меру, синдикат је затражио од оснивача да стави мораторијум на даља запошљавања у јавним предузећима и да руководства у предузећима сачине списак реално потребног броја радника.
У градском синдикату комуналаца Новог Сада указују да уколико се и установи да постоји вишак запослених у јавним предузећима, директори предузећа треба да их адекватно упосле у циљу стварања прихода у предузећима. У супротном треба урадити социјални програм у складу са колективним уговором и финанасијским могућностима предузећа и оснивача истих.

 

ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ УПРАВНИХ И НАДЗОРНИХ ОДБОРА
БИРАТИ ПОШТЕНО И НАЈБОЉЕ

И

з Синдиката запослених у комунално – стамбеној делатности Новог Сада упућен је допшис директорима и члановима Управаних одбора ЈП и ЈКП код којих мандат чланова УО и НО из реда запослених истиче 23. децембра ове године, да у складу са чланом 15. Закона о јавним предузећима и обављања делатности од општег интереса, а сходно Статутима у предузећима и Правилима о поступку предлагања и избора кандидата за чланове УО и НО у ЈП и ЈКП Новог Сада из редова запослених, одмах распишу изборе.
Управни одбори или директори дужни су да по Статутима предузећа распишу изборе, а после избора и Скупштина града у складу са чланом 24. тачком 12. дужна да изабрана лица именује за чланове УО и НО из реда запослених.

На овим изборима сваки запослени има право да бира и да буде биран за члана УО или НО, сваки запослени има право да предлаже, али сваки предложени кандидат обавезан је да се писмено изјасни о прихватању да буде на листи кандидата на изборима.
У синдикату комуналаца упозоравају да у појединим предузећима не постоје прецизно дефинаисана правила о начину кандидовања и избора за чланове УО и НО из редова запослених т еје потребно да се уз Одлуку о расписивању ових изборта усвоје и Правила о начину кандидовања и избор за чланове УО и НО. 

О ЗАШТИТИ РАДНИКА НА РАДУ НА СЕМИНАРУ " ТАРА 2008" БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ РАДНИКА НА ПРВОМ МЕСТУ

С

авез заштитте на раду Војводине организовао је половином октобра стручни скуп ( семинар) о безбедности и здрављу на раду. Основна тема на семинару била је безбедност и здравље на раду у различитим областима, законске норме и ефекти у светлу актуелних друштвених промена и процеса, психологија рада са аспекта менталног загађења, а све у функцији безбедности и здравља радника, продуктивности и спречавања мобинга на радним местима као и утицаја нејонизујућих зрачења као штетног утицаја на радним местима по здравље запослених.
Између осталих, предавачи су на семинару били: Вера Божић-Трефалд,начелница Управе за безбедност и здравље на раду Републике Србије, професор др Драган Цветковић, са факултета заштите на раду из Ниша, академик др Првослав Марковић, професор др Владимир Поповић из београдског Југоинспекта као и доктори наука Милан Тривунић из Новог Сада, Александар Фотев, Душан Стојановић и др.
- Предавања као и дискусије које су следиле биле су изузетно поучне за све учеснике, јер морамо да прихватимо чињеницу да проблема има пуно.Нови Закон о безбедности и здрављу радника на радним местима унео је много новина и још увек није успостављена пуна комуникација између Медицине рада, Управе за безбедност и здравље на раду, факултета и надлежне инспекције.

Многа предузећа у држави још нису завршила, а нису ни приступила изради Акта о безбедности и здрављу. У новосадском ЈКП "Паркинг сервис", примењује се већина мера предвиђених Актом о процени ризика на радним местима, а што је урађено још 2006. године.Захваљујући разумевању и подршци руководства предузећа, уложено је пуно средстава за безбедност и здравље запослених.
Ипак, после оваквог семинара и нових сазнања, уверена сам да се скоро свакодневно треба анализирати стање безбедности и здравља на радним местима, јер то је динамички процес који се мења кроз одређене периоде, па се и Акт о процени ризика треба мењати, као и мере које се предузимају како до угрожавања безбедности и здравља радника не би дошло.
Оно што је ново то су мобинг и ментално загађење радне средине јер поремећени међуљудски односи и свакодневни стрес код запослених изазивају, оболења којих нису свесни, и што често доводи до агресије – истиче Лидија Ранковић, лице задужено за безбедност и здравље на раду у новосадском ЈКП "Паркинг сервис". 

ПИСМО ДИРЕКТОРУ ЈГСП
О СИНДИКАЛНИМ ПРАВИМА И СЛОБОДАМА

У

вези дописа и тврдње Миланка Грбића, председника синдиката Саобраћаја директору новосадског ЈГСП да синдикална организација ЈГСП "Нови Сад 1911" која егзистира као репрезентативни синдикат, није легална организација запослених, Зоран Радосављевић, председник Градског одбора синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности каже:
"Синдикат ЈГСП "Нови Сад 1911", који је основан у вашем предузећу у потпуности је легалан и делује у складу са начелима Конвенције и препорукама Међународне организације рада, а у вези синдикалних слобода и заштити радничких права. Конвенција број 87 каже да радници и послодваци, без икаквих изузетака имају право и без претходног одобрења, да образују синдикалне организације по свом избору, као и да приступају другим организацијама под искључивим условом да се придржавају Статута ових послодењих.
Није тачна тврдња да синдикат ЈГСП "Нови Сад 1911" делује у синдикату којем не припада. Законом о комуналним делатностима ( члан 4 став 4) наводи се да превоз путника у градском саобраћају спада у комуналну делатност. Према томе тврдња председника Грбића је нетачна. Синдикат који је у његовој грани,а из вашег предузећа, треба да се повеже у Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Новог Сада.

Основ за израду и примену колективног уговора у вашем предузећу чинио је грански колективни уговор на нивоу Републике, док је важио, а сада је то Посебан колективни уговор за јавнокомунана предузећа у Новом Саду који је закључен крајем марта 2008. године.
Обавештавам вас да је Синдикат запосених у комунално-стамбеној делатност Новог Сада репрезентативан синдикат, а што је потврђено решењем Министарства рада, а што није случај са Синдикатом саобраћаја и веза Новог Сада.
Ми у синдикату кмуналаца Новог Сада сматрамо да у вашем предузећу делује легалан и репрезентативан синдикат ЈГСП "Нови Сad 1911" koji je ravnopravan u odlu?ivanju sa ostala dava sindikata koja egzistiraju u vašem preduze?u".

ARHIVA 2023. god.

ARHIVA 2022. god.

ARHIVA 2021. god.

ARHIVA 2020. god.

ARHIVA 2019. god.

ARHIVA 2018. god.

ARHIVA 2017. god.

ARHIVA 2016. god.

ARHIVA 2015. god.

ARHIVA 2014. god.

ARHIVA 2013. god.

ARHIVA 2012. god.

ARHIVA 2011. god.

ARHIVA 2010. god.

2009. godina

- Посебан Колективни Уговор за јавна комунална и друга јавна предузеца Града Новог Сада 26.2.2015.
ПРЕУЗМИТЕ- Маркица за Фонд солид-
арности за АВГУСТ:

Нето просек зарада

БРОЈ ЧЛ.
Износ
ЈЕДНА
1
49.593,00
ЈЕДНА И ПО
2
74.389,50
ДВЕ
3 и више
99.186,00

- Просечна зарада у Србији за ЈУН: 44.583,00 дин.

- Просечна зарада у Војводини за ЈУН: 42.576,00 дин.

- Просечна зарада у Новом Саду за ЈУН: 49.593,000 дин.

Postupak formiranja sindikata u preduzeću
Uputstvo za otvaranje računa
Upis sindikata u registar
Zahev za utvrdjivanje reprezent.
Odluka o
obrazovanju komisije za utvrdjivanje reprezent..pdf
Resenje o
utvrdjivanju reprezant..pdf
ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР од 2008. god.
SITE PDF

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР до 2008. god.
SITE PDF

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 2008. god.
predlog Gradskog veća
SITE PDF

ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
SITE PDF


Site:

Савез самосталних синдиката града Новог Сада и општина

 


www.skns.org Copyright © 2023
Urednik sajta: Predrag Šalipur