Чланице Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Новог Сада:


ОРГАНИ     САРАДНИЦИ ГРАД. ОДБОРА    ОСНОВНИ ПОДАЦИ    САРАДНИЦИ

 

Сходно одредбама члана 42. став 3. Закона о порезу на додату вредност
("Сл.гласник РС",број 84/2004) достављамо следеће податке:


ОБРАЗАЦ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПАРТНЕРА

1 Порески идентификациони број - ПИБ 101890746
2 Матични број О8660247
3 Тачан назив фирме из регистрације Синдикат запослених у комунално-
стамбеној делатности Новог Сада
4 Име и презиме овлашћеног лица Владимир Плавшић
5 Седиште фирме Нови Сад
6 Адреса, улица и број Булевар Михајла Пупина 24
7 Телефон и контакт особа у рачуноводству 021/456-184 Бранка Пауновић
8 Факс и мејл адреса 021/456-180
vladimirplavsic@ssssns.com
9 Број рачуна у банци
Војвођанска банка
325-9500600043277-05
10 Број рачуна у банци
Новосадска банка
340-11352-18
11 Обвезник ПДВ-а Није обвезник ПДВ-а
12 Шифра делатности 91200 делатност синдиката

Strana za print

 

 

 

- Посебан Колективни Уговор за јавна комунална и друга јавна предузећа Града Новог Сада 15. 3. 2022.
ПРЕУЗМИТЕ- Маркица за Фонд солид-
арности за МАЈ:

Нето просек зарада

БРОЈ ЧЛ.
Износ
ЈЕДНА
1
84.378,00
ЈЕДНА И ПО
2
126.567,50
ДВЕ
3 и више
168.756,00

- КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗАРАДА, преузмите: ОВДЕ

- Минимална цена рада за 2022.

Просечна зарада за ФЕБРУАР:

- Србија: 70.605,00 дин.

- АП Војводина: 67.593,00 дин.

- Нови Сад:  84.378,00 дин.

Postupak formiranja sindikata u preduzeću
Uputstvo za otvaranje računa
Upis sindikata u registar
Zahev za utvrdjivanje reprezent.
Odluka o
obrazovanju komisije za utvrdjivanje reprezent..pdf
Resenje o
utvrdjivanju reprezant..pdf
ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР и анекси од 2019. god.
PDF

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР од 2008. god.
SITE PDF

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР до 2008. god.
SITE PDF

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 2008. god.
predlog Gradskog veća
SITE PDF

ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
SITE PDF


Site:

Савез самосталних синдиката града Новог Сада и општина

 


www.skns.org Copyright © 2020
Urednik sajta: Predrag Šalipur