Чланице Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Новог Сада:


LINK

Званичан сајт Фонда солидарности:

www.fondkomunalaca.org

Аранжмани и дестинације се могу одобрити кориснику као неповратна средства или средства по основу зајма, само преко сладећих овлашћених туристичких организација са којима је Фонд закључио уговор о пословно – техничкој сарадњи.

Средства Фонда за рехабилитацију и превентивно рекреативни одмор могу се одобрити члану, у висини просечне зараде у привреди и ванпривреди града Новог Сада у претходном месецу према објављеном податку органа надлежног за послове статистике у зависности од броја члана породице – важи само за кориснике средстава Фонда на основу закљученог уговора (члан 12.Правилника о начину коришћења средстава Фонда ).

6. 3. 2014.

 

1

"INTERNATIONAL LINE" Краља Александра 10, Нови Сад

Тел: 452-341, 6613-613

www.intl.rs

2

"ЕLNOS TURS"

Максима Горког 10, Нови Сад

Тел: 528-244

www.elnostours.rs

3

"CASTEL NUOVO"

Петра Драпшина 45, Нови Сад

Тел: 422-488

www.castelnuovo.rs

4

"OKTOPOD"

Stražilovska 27, Нови Сад

Teл: 66-12-055

www.oktopod.rs

5

"FANTAST TOURIST"

Jеврејска 8, Нови Сад

Тел:424-274, 424-284, 424-334

www.fantast.rs

6

"SABRA"

Аугуста Цесарца 18, Нови Сад

Тел: 310-70-88

www.sabra.rs

7

"KOMPAS tourism & travel"

Булевар Михајла Пупина 15,

Нови Сад

Тел:523-578, 522-528

www.kompasnovisad.com


8

"GSP TRAVEL"

Булевар Јаше Томића 6,

Нови Сад

Тел: 477-12-80

9

"ATIĆ TOURS"

Kосанчић Ивана 2, Нови Сад

Teл: 452-326

www.аtictours.co.rs

10

"S.A.B."

Грчкошколска 7, Нови Сад

Тел:430-980

www.sab.travel

11

"DUNAVPREVOZ"

Краља Александра 12, Нови Сад


Тел: 447-026

www.dunavtours.com

12

"GRAND TOURS"

Железничка 23а, Нови Сад

Тел:422-324, 422-325

www.grandtours.co.rs

13

"PERLA TURS"

Стражиловска 35, Нови Сад

Тел: 453-799

www.perlatours.net

14

"PROLOM BANJA"

Пролом бања, Луковска бања, пословница Нови Сад

Тел: 021/472-1868

Моб.063/108-8150

www.prolombanja.com

www.lukovskabanja.com

15

"МERKUR"

Врњачка Бања

Тел: 021/456-211

www.vrnjcispa.com

16

БАЊА КАЊИЖА

Кањижа

Тел: 021/456-211

www.banja-kanjiža.com


ФОНД ЋЕ ПРИЗНАТИ СВАКОМ КОРИСНИКУ ИЗАБРАНИ АРАНЖМАН И ТРОШКОВЕ ЈЕДИНО НА ОСНОВУ ОВЕРЕНЕ ПОТВРДЕ И ОДОБРЕЊА ПРЕДСЕДНИКА СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УКОЛИКО ЈЕ ОБРАЧУН САЧИЊЕН САМО ПРЕКО НАВЕДЕНИХ АГЕНЦИЈА.

Сви услови се директно уговарају са агенцијом а према условима Правилника Фонда.

За Фонд:
Радивојевић Ката

Strana za print

 

ФОНД СОЛИДАРНОСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ РАДНЕ ИНВАЛИДНОСТИ И РЕКРЕАТИВНИ ОДМОР РАДНИКА СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО – СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НОВОГ САДА

ПОДАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ(Сходно одредбама члана 42. став 3. Закона о порезу на додату вредност „Сл.гласник РС“ , број 84/2004)

1

порески идентификациони број –пиб

101890738

2

МАТИЧНИ БРОЈ, ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

08824355,   65232

3

ТАЧАН НАЗИВ ФИРМЕ ИЗ РЕГИСТРАЦИЈЕ

ФОНД СОЛИДАРНОСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ РАДНЕ ИНВАЛИДНОСТИ И РЕКРЕАТИВНИ ОДМОР РАДНИКА
СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО
СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ  НОВОГ САДА

4

СКРАЋЕНИ НАЗИВ

ФОНД СОЛИДАРНОСТИ СИНДИКАТА
КОМУНАЛАЦА НОВОГ САДА

5

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ЗОРАН РАДОСАВЉЕВИЋ
ДАМИР СМИЉАНИЋ

6

СЕДИШТЕ

БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 24, НОВИ САД

7

ТЕЛЕФОН

021/456-211, 021/456-215

8

ФАКС

021/456-180

9

Е-мајл

zoran@ssssns.com
damir@ssssns.com
kata@ssssns.com

10

РАЧУН – ERSTE (НОВОСАДСКА БАНКА)

340-11353-15

11

ОБВЕЗНИК ПДВ-а

НИЈЕ ОБВЕЗНИК ПДВ-а

 

Strana za print

 

 

 

- Посебан Колективни Уговор за јавна комунална и друга јавна предузећа Града Новог Сада 11. 4. 2017.
ПРЕУЗМИТЕ- Маркица за Фонд солид-
арности за ЈАНУАР:

Нето просек зарада

БРОЈ ЧЛ.
Износ
ЈЕДНА
1
55.065,00
ЈЕДНА И ПО
2
82.597,50
ДВЕ
3 и више
110.130,00

- КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗАРАДА, преузмите: ОВДЕ

- Просечна зарада у Србији за ОКТ.: 55.065,00 дин.

- Просечна зарада у Војводини за СЕП.: 52.512,00 дин.

- Просечна зарада у Новом Саду за СЕП.: 60.729,00 дин.

Postupak formiranja sindikata u preduzeću
Uputstvo za otvaranje računa
Upis sindikata u registar
Zahev za utvrdjivanje reprezent.
Odluka o
obrazovanju komisije za utvrdjivanje reprezent..pdf
Resenje o
utvrdjivanju reprezant..pdf
ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР од 2008. god.
SITE PDF

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР до 2008. god.
SITE PDF

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 2008. god.
predlog Gradskog veća
SITE PDF

ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
SITE PDF


Site:

Савез самосталних синдиката града Новог Сада и општина

 


www.skns.org Copyright © 2020
Urednik sajta: Predrag Šalipur